Čuguns mākslā

Čuguns mākslā: Konferences nozīme Latvijā
Latvijā ir ļoti spēcīga estetizētas amatniecības tradīcija. Starptautiski konvertējamas lietišķās mākslas jomā var minēt audējus, pinējus, keramiķus un sudrabkaļus, bet Latvijas kultūra tikai sāk iegūt atpazīstamību tēlotājas mākslas aspektā. Iekļaušana Padomju Savienības sastāvā to ilgstoši izslēdza no starptautiska dialoga par estētiskiem jautājumiem, tomēr tādi mākslinieki kā Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja dibinātājs un direktors Ojārs Feldbergs tagad ir kļuvuši pazīstami pasaulē.

Rīgas kļūšana par Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2014. gadā nozīmē atzinību Latvijas kultūras ieguldījumam Eiropas Savienībā. 7. SLČMK norise Latvijā akcentēs Latvijas mākslas un kultūras mantojuma nozīmi. Konference sekmēs Latvijas kultūras un mākslas attīstību, un konferences dalībnieku ekonomiskais devums būs nozīmīgs žests Latvijas tautas un kultūras atbalsta jomā.

7. SLČMK, pirmkārt, akcentēs laikmetīgās čuguna mākslas estētikas un estētiskās prakses iedibināšanu un izzināšanu, izmantojot izstādes, rituālas performances un integrāciju ainavas formās. Čuguns kā tēlniecības medijs un estētiskās izpētes materiāls nav vecāks par 20. gs. 60. gadiem. Tā izmantošana tēlniecībā un sajūsma par estētiskajām iespējām ir izprotama citu līdzīgu inovāciju kontekstā, ieskaitot tērauda un plastmasas ienākšanu tēlniecībā, kā arī pašreizējo digitāli radītās tēlniecības pieredzi. Ikviens kultūras periods parasti tiek labāk saskatīts tikai no laika distances, kad tā iespaidi ir tikuši analizēti un kategorizēti, ņemot vērā turpmākās ietekmes un akadēmisku refleksiju. Tomēr tiem, kas kultūru rada un piedzīvo tieši, svarīgs ir tikai „šeit un tagad”. SLČMK aspekts, kas tieši uzrunā iesaistītos: mākslinieciskā jaunrade ir tieša un tūlītēja, un tā norisinās kultūras kopienas ietvaros.

Latvijā būs daudz iespēju tieši piedalīties laikmetīgās čuguna tēlniecības izpētē. Izstādes Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, „Noass” izstāžu telpā Rīgā, Sabiles Kultūras centrā un Sinagogas izstāžu telpā uzsvērs laikmetīgās čuguna mākslas nozīmību un ierakstīs to estētiskajā dialogā Latvijā.

faculty_thompson

Durant Thompson – Exhibitions
Associate Professor of Sculpture, The University of Mississippi
– Durant@olemiss.edu