Dzelzs rituālā

Dzelzs rituālā: Konferences nozīme Jāņu svinēšanā
Vasaras saulgriežu jeb Jāņu svinēšana saistās ar gada garākās dienas atzīmēšanu ziemeļu puslodē. 23. – 24. jūnijs ir nozīmīgākie Latvijas nacionālie svētki. Dēvēti arī par Līgo svētkiem, tie veltīti saules godināšanai, un cauru nakti Latviju izgaismo rituāli ugunskuri. Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs Līgo vakarā regulāri rīko lielas, iespaidīgas uguns performances un pirotehnikas demonstrējumus, radot svētkus, kuros mūsdienu estētiskie rituāli pārklājas ar seniem kultūras rituāliem.

Čuguna liešanai piemīt izteikti performatīva kvalitāte. Liešanas pasākums ir pakļauts noteiktai horeogrāfijai ar īpaši saplānotām darbībām un uzdevumu demonstrēšanu. Šis dzelzs radīšanas rituāls kopā ar lējēju teatrālo klātbūtni, krāsni un izkusušo metālu rada priekšnoteikumus fascinējošai kustības un uguns estētikas izpētei.

Senais rituāls: dzelzij piemīt rituāls un mītisks mantojums, kas ir daudz vecāks par mūsdienās pazīstamo čugunu – praktisku rūpniecisko materiālu. Spēja izkausēt dzelzi senajām sabiedrībām bija tik būtiska, ka process tika pamatīgi ritualizēts un to pavadīja svarīgāko dievību godināšana, lai nodrošinātu veiksmīgu liešanas rezultātu. To arī uzskatīja par mistisku materiāla transformāciju, par gara dāvanu, kas nākusi no debesīm meteorītu veidā. Šīs alķīmiskās metodes un tās pavadošie stāsti piešķīra materiālam daudzveidību, kas ir atjaunota tikai mūsdienu čuguna liešanas kustībā.

Laikmetīgais rituāls: Mūsdienu performances, kurās izmanto dzelzi, pēta šī materiāla estētiskās iespējas un daudzveidību. Tās atkal piešķir materiālam nozīmi mūsu dzīvēs un reflektē par bagātajām čuguna liešanas tradīcijām, radot laikmetīgas estētiskās formas. Performanču īstenotājiem izkausētā čuguns ir radošas ekspresijas materiāls, bet čuguna liešana tiek izmantota kā estētisks process, radniecīgs 60. gadu akciju mākslai. Dažādos veidos mijiedarbojoties ar mediju, laikmetīgās čuguna performances no jauna kontekstualizē dzelzi un čuguna liešanu kā estētisku rituālu, nevis industriālu procesu, atgādinot par saiknēm starp mākslu, rituālu, ainavu un mums pašiem.

Šis duālā pievēršanās senajam un laikmetīgajam rituālam Jāņu laikā, kā Latvijā dēvē vasaras saulgriežus, atstās ļoti spēcīgu un provokatīvu iespaidu uz visiem dalībniekiem.   

Stephen Coles – Performance Projects
Coles Castings, UK – stephen_coles/at/btinternet/dot/com
Andy Griffiths – Performance Projects
Head of Sculpture, Coleg Sir Gâr, Walesm – agriffgriffiths/at/aol/dot/com