Konference

7th-ICCCIA-Logo

7. Starptautiskā laikmetīgās čuguna mākslas konference
Savienošanās: Dzelzs mākslā, rituālā un ainavā

Veltīta čuguna liešanas 15. gadadienai Latvijā.
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs, Latvija

2014. gada 19.–23. Jūnijs

7. Starptautiskā laikmetīgās čuguna mākslas konference notiks no 2014. gada 19. līdz 23. jūnijam Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā Latvijā; tā būs nedēļa, kad tiek svinēti nacionālie svētki – vasaras saulgrieži jeb Jāņi.  Šī konference būs neparasts pētījums par tēlnieciskās čuguna liešanas konceptuālo un estētisko kontekstu un tās ietekmi uz laikmetīgo mākslu, rituāla formām un ainavas transformācijām. Konference piedāvās platformu, kur apmainīties idejām, iepazīt procesus un darbus, kā arī sekmēt estētikas un kultūras dialogu par čuguna liešanu tēlniecībā.

Savienošanās: Kultūru apmaiņa
Starptautiskās čuguna mākslas konferences uzdevums ir „radīt internacionālu platformu laikmetīgās čuguna tēlniecības izpētei un praksei, kā arī iedvesmot globālu dialogu par laikmetīgās čuguna mākslas aspektiem – tās estētiku, koncepcijām, kultūru, vēsturi un tehniku.” Kultūru apmaiņas iespējas, ko rada konferences rīkošana Latvijā, ir neaptveramas. Šeit jau pastāv neliela, bet aktīvi pieaugoša čuguna lējēju grupa, kuru apmācījuši un atbalstījuši, piemēram, tēlniecības profesors Kens Peins no Bafalo Valsts koledžas (Ņujorka, ASV) un tēlniecības profesors Karls Bilingslejs no Austrumkarolīnas Universitātes (ASV); viņi Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā iepazīstināja ar čuguna skulptūru liešanu. 7. SLČMK atzīmēs piecpadsmit gadu jubileju kopš čuguna liešana ir kļuvusi par tēlniecības praksi Latvijā. Viens no konferences vadītājiem Kārlis Alainis apguva šo tehniku, kad tā tika šeit prezentēta, un tagad Latvijā vada ikgadējos starptautiskos čuguna liešanas simpozijus. Konference būs vērtīga iespēja čuguna tēlniekiem no dažādām valstīm strādāt kopā, apmainīties ar estētiskajām un tehniskajām idejām, dalīties konceptuālos apsvērumos un iesaistīties nepārtrauktā dialogā par laikmetīgo čuguna mākslu. Tā kā 7. SLČMK būs pirmā, kas notiks ārpus angļu valodā runājošas valsts, tā būtiski paplašinās starptautisko dialogu par laikmetīgo čuguna mākslu.

Savienošanās: Izglītības apmaiņa
Starptautiskā laikmetīgās čuguna mākslas konference tika iedibināta kā akadēmiska konference, kas pēta čuguna tēlniecības estētiskos un tehniskos jautājumus. Konferences izglītojošie aspekti ir daudzveidīgi, no prezentācijām un paneļdiskusijām līdz veidņu gatavošanas darbnīcām un praktiskiem demonstrējumiem. Iespēja piedalīties konferencē vienlaikus piedāvā arī izcilu apmācības un zināšanu apguves vidi, kurā tēlnieki ar visdažādāko līmeņi pieredzi var vienlaikus mācīt citus un uzzināt jaunu informāciju. Daudzi no konferences organizētājiem un dalībniekiem ir pasniedzēji vai studenti, kas nodarbojas ar laikmetīgās čuguna mākslas akadēmisku izpēti, bet vienlīdz plaši pārstāvēti ir arī praktizējoši mākslinieki un tēlnieki, kas iesaistījušies čuguna estētiskā un konceptuālā izzināšanā. Tēlniecības vēsturē SLČMK ir bezprecedenta platforma starptautiskās izglītības apmaiņas jomā. Mākslinieki, studenti un pasniedzēji no visas pasaules strādā plecu pie pleca, izgatavo formas, veic čuguna liešanu, iesaistās dialogos par tēlniecības jēdzieniem un estētisko izzināšanu paneļdiskusijās un prezentācijās, kā arī kopā izstāda savas skulptūras gan ārtelpā, gan eksperimentālās un brīvai dalībai atvērtās izstādēs. Iespēja turpināt šo apmaiņu Latvijā radīs lieliskas iespējas laikmetīgās čuguna mākslas attīstības veicināšanai gan tēlnieciskās formas, gan konceptuālas pieredzes ziņā. 

Savienošanās: tehnoloģiju apmaiņa
Informācijas apmaiņa par jaunām un attīstībā esošām tehnoloģijām vienmēr ir bijis svarīgs Starptautiskās laikmetīgās čuguna mākslas konferences darba aspekts. Materiālu un procesu, kā arī aprīkojuma un tehnoloģiju attīstība tiek vienmēr aplūkota prezentācijās, demonstrējumos un darbnīcās. Rūpniecības pārstāvji tiek uzaicināti sniegt praktiskus demonstrējumus un iedrošināti kļūt par konferences sponsoriem. Nesenā digitālo tehnoloģiju attīstība, ieskaitot digitālo formu un paraugu veidošanu, kā arī digitālo veidņu gatavošanu, ir būtiski paplašinājusi mūsdienu metālliešanas iespējas. Cita interesi raisoša sfēra ir kausēšanas krāšņu dizaina modificēšana, lai samazinātu oglekļa izmešu daudzumu. Šāda apmaiņa starp ļoti senām tehnoloģijām un procesu jaunāko pētniecību raisa aktīvu dialogu starp konferences delegātiem un rada iespēju piedalīties kultūras procesu tapšanā.

Kopsavilkums
7. Laikmetīgās čuguna mākslas konference būs starptautisks, čuguna mākslā balstīts kultūru un mākslinieku satikšanās pasākums. Konferences fokuss uz čuguna estētisko lomu, veidojot formas, rituālus un ainavas, izmantojot izstādes, performances un kontekstuālu tēlniecību, sasauksies ar aktuālajiem laikmetīgās mākslas virzieniem.

Konferences norise Latvijā, kas ir pazīstama ar vizuālo mākslu un etnogrāfiskajiem rakstiem, bagātinās konferences starptautisko profilu un atzīmēs Latvijas kā 2014. gada Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusu. Konferences norises laiks, kas sakrīt ar latviešu nacionālajiem svētkiem – vasaras saulgriežu svinēšanu – kāpinās performanču lomu laikmetīgajā čuguna mākslā un papildinās bagātīgās Jāņu rituālu tradīcijas, kas jau iedibinātas Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā. Konferences organizēšana Pedvālē integrēs laikmetīgās čuguna tēlniecības formas, rituālus un procesus Pedvāles ainavā, dodot ieguldījumu aktuālajā zemes mākslas formu diskursā laikmetīgās čuguna mākslas kustības ietvaros.

Īsumā – 7. Starptautiskā laikmetīgās čuguna mākslas konference būs lieliska platforma dalībai čuguna mākslas vēsturiskajās, laikmetīgajās un nākotnes trajektorijās.