Krāsnis

Krāsnis

Stāvcepļu būvēšana un īpašie stāvcepļi

7. SLČMK uzsver tehnisko un estētisko attīstību laikmetīgajā čuguna mākslā, izmantojot virkni programmu un sacensību, kas saistītas ar kausējamām krāsnīm. Te ietilpst stāvcepļu būvēšana speciāli konferencei, pielāgojoties īpašajām ražošanas vai tēlniecības vajadzībām; starptautiskie stāvcepļi – to reģiona stāvcepļu izmantošana konferencēs, kas piedāvā vajadzīgo liešanas jaudu vai kalpo kā interesanti vai savdabīgi piemēri; īpašie stāvcepļi, kas demonstrē jaunas tendences to būvēšanā, piemēram, videi draudzīgas krāsnis, ko darbina alternatīvās enerģijas; arī estētiskie stāvcepļi. Performanču krāsnis ir projektētas un būvētas pirmkārt tieši estētiskiem mērķiem, jo šeit nav svarīga čuguna rūpnieciskā ražošana, bet būtiskais ir estētiskā vai performatīvā pieredze. Procesam nepieciešamā aprīkojuma – kausējamās krāsns – izpēte no estētiskās formas viedokļa ir unikāla laikmetīgās čuguna mākslas iezīme, SLČMK laikā parasti sasniedzot augstāko un eksperimentāli novatoriskāko formu.

Estētiskās krāsnis
Tās ietver performanču krāsnis, kas ir būvētas, ņemot vērā estētiskus apsvērumus, bet pati krāsns darbosies līdzīgi skulptūrai un būs performanču īstenošanas instruments.

Alternatīvās krāsnis
Tajās ietilps krāsnis ar alternatīviem kurināmā avotiem, izzinot to būvēšanas apsvērumus. Šis akcents ir saistīts ar lietuvēs izmantoto ogļu – koksa – ieguves samazināšanos daudzās valstīs, jo metāllietuves atsakās no netīrā un gaisu piesārņojošā dzelzs kausēšanas kurināmā par labu videi draudzīgākam indukcijas procesam, kurā izmanto elektrību. Tā kā indukcijas krāsnis ir ļoti dārgas, tas var stipri ietekmēt čuguna lējēju darbu, kas noris nelielos mērogos un darbnīcu apstākļos. Tāpēc daudzi nodarbojas ar jaunu, efektīvu un, cerams, lētāku kurināmā meklēšanu dzelzs kausēšanas stāvcepļiem.

Starptautiskās krāsnis
Krāsnis tiks sagādātas gan tepat Latvijā, gan arī no tuvākajiem reģioniem – Somijas, Igaunijas un Polijas, kā arī īpašas krāsnis, iespējams, tiks vestas no Apvienotās Karalistes un citām valstīm.

Hans Wolfe – Cupola Building
Art Department Chair, the Colorado Springs School – hwolfe@css.org

1354813836