Liešana

Liešana: Darbu radīšana un performance

SLČMK akcentē laikmetīgās čuguna mākslas tehnisko un estētisko attīstību, izmantojot virkni čuguna liešanas pasākumu. Pats čuguna liešanas process, kas ir laikmetīgās čuguna mākslas neatņemama sastāvdaļa, ir ne tikai mākslas darba tapšanas centrā, bet pārvēršas patstāvīgā jaunrades elementā. Čuguna liešanu var iedalīt divās kategorijās: darbu atliešanas un performances tipa pasākumos.

Darbu atliešana
Tā ir svarīga SLČMK programmas daļa, kas ļauj konferences dalībniekiem atliet pašiem savas čuguna skulptūras. Liešanas pamatmērķis ir radīt darbus konferences laikā, vienlaikus tā ir arī iespēja dalībniekiem vērot dažādu formu un izmēru kausējamās krāsnis darbībā, strādāt kopā ar lējējiem no dažādām zemēm ar dažādu pieredzi un izbaudīt procesu, kas vieno čuguna māksliniekus.

7. SLČMK laikā darbu atliešana galvenokārt notiks, izmantojot pirms konferences un tās laikā rīkotajās darbnīcās gatavotās veidnes, kā arī veidnes, ko uz konferenci atveduši tās delegāti. Darbu atliešanai tiks izmantotas vietējās un no tuvākajiem reģioniem atvestās kausējamās krāsnis, savukārt lējēju komandas koordinēs konferences organizatori un pieredzējuši metāllējēji, uzstādot un darbinot krāsnis, kā arī iesaistoties konferences dalībniekiem. Čuguna mākslas darbu radīšana konferences laikā ir viena no SLČMK unikālajām iezīmēm, kas to atšķir no citām mākslas un tēlniecības konferencēm. Tā nav tikai platforma informācijas izplatīšanai par to, kā darbināt stāvcepli un veidot čuguna tēlniecību, bet iespēja dot reālu ieguldījumu laikmetīgās čuguna mākslas tapšanā.

Christian Benefiel – Pour Coordination
Assistant Professor of Sculpture, Shepherd University, WV – blackscrewstudios/at/gmail/dot/com

P1030673

Araan Schmidt – Pour Coordination
Assistant Professor of Sculpture, Colorado Mesa University – araanj/at/yahoo/dot/com

schmi

Performances tipa liešana
Tā ir SLČMK laikā prezentēto performanču neatņemama sastāvdaļa, kas ļauj konferences dalībniekiem izpētīt liešanas procesa estētiskās un performatīvās iespējas, kā arī visu ar kultūru un mītiem saistīto saturu, kas attiecināms uz uguns rituālu performancēm un to nozīmi laikmetīgajā čuguna mākslā.

Liešanas performances 7. SLČMK laikā notiks, izmantojot vai nu estētiskās vai arī īpaši performancēm domātās kausējamās krāsnis, kā arī lietojot standarta čuguna kausēšanas krāsnis rituāliem vai ainavā balstītiem performanču projektiem.

Stephen Coles – Performance Projects
Coles Castings, UK – stephen_coles/at/btinternet/dot/com

Andy Griffiths – Performance Projects
Head of Sculpture, Coleg Sir Gâr, Wales – agriffgriffiths/at/aol/dot/com