Pirmskonferences darbnīcas

Pirmskonferences formu izgatavošanas darbnīcas

Uzsvars tiks likts uz formu darbnīcām pirmskonferences periodā, lai ļautu izgatavot darbus izstādei konferences laikā, kā arī dotu vairāk iespēju piedalīties konferences pasākumos. Darbnīcās ārpus Latvijas galvenokārt izgatavos viegli transportējamas formas, bet šeit uz vietas tiks akcentēti novatoriski procesi, kas ir svarīgi čuguna tēlniecībai Latvijā, kā arī lokālajam kontekstam fiziski un finansiāli atbilstošākie procesi. Viens no konferences elementiem būs digitālo formu modeļu darbnīca. Cits pirmskonferences formu darbnīcu elements būs čuguna liešanu nepraktizējošu tēlnieku iesaistīšana, tādējādi mēģinot paplašināt laikmetīgās čuguna mākslas atpazīstamību konferences norises reģionā.

Digital Pattern-making and Ceramic Shell Workshop: Alainis Studio, Riga