Prezentācijas

Prezentācijas

7. SLČMK akcentē izglītību un kritisko diskursu, izmantojot prezentācijas un paneļdiskusijas, kā arī pamatreferātu, ko nolasa pazīstams laikmetīgās čuguna mākslas vai laikmetīgās tēlniecības pārstāvis. Prezentācijas un paneļdiskusiju dalībnieki ir izraudzīti, vadoties no atbilstības konferences tēmai, kā arī no šobrīd aktuālajiem estētiskajiem, tehniskajiem un konceptuālajiem jautājumiem laikmetīgās čuguna mākslas diskursā. Tēmas tiek apsvērtas saistībā ar konferences norises zemes kultūru, dodot priekšroku tām, kas var interesēt plašāku publiku – akadēmisko personālu, studentus, tēlniekus un citus potenciālos dalībniekus, piemēram, mākslas vēsturniekus un metāllietuves darbiniekus.

Pamatreferāts
Ojārs Feldbergs

pedvale ojars

Paneļdiskusiju tēmas
7. SLČMK prezentācijas tiks fokusētas uz konferences tēmu, pētot čuguna tēlniecības konceptuālo un estētisko kontekstu un tās ietekmi uz laikmetīgo mākslu, rituāla formām un ainavas transformācijām. Paneļdiskusiju tēmas tiks noteiktas atklātas pieteikšanās procesā, kam sekos ielūgumi.

Demonstrējumi
Demonstrējumi tiks balstīti konferences tēmā, kā arī čuguna tēlniekiem interesējošos jautājumos. Tie ietvers vēsturiskās, ar kultūru saistītās un pašreizējās tehnoloģijas, kā arī estētisko un rituālo aspektu izzināšanu čuguna mākslā un to izmantošanu dabiskās un ainavā sakņotās formās.

E set up

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Lourenco – Demonstrations

Assistant Professor, Fine Arts,Buffalo State College, NY- lourenm/at/buffalostate/dot/edu

Mary and Ken

 

 

 

 

 

Mary Neubauer – Presentations
School of Art-Head of Sculpture, Arizona State University – MARY.Neubauer/at/asu/dot/edu

34523_414986223359_901371_n

Cynthia Handel – Presentations
Teaching faculty, The Crucible, California – cynthiahandel89/at/gmail/dot/com

46808_10201015641367716_1437278210_n

Deborah LaGrasse – Cultural Events
Instructor, School of Architecture, Florida A & M – dlagrasse/at/yahoo/dot/com